ຫຼັກສູດ​ສອນ​ຂັບ​ລົດ​​ຢູ່​ທີ່​ສູນຝຶກ Industry and Driving Development Center of Corn Inc
ຫຼັກ​ສູດ​ການ​ຝຶກ

I. Industry and Driving Development Center of Corn Inc,ມີ​ຫຼັກສູດກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂັບ​ລົດ​ໃນ​ເສັ້ນທາງ
​ກັນດານ (4x4 off-road)​ແລະ​ ການ​ຝຶກ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຫນັກ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ.​ໃນຕະ​ຫຼາດ​ ສ​ປ​ປ​ລາວ​ ປະຈຸ​ບັນ​.
II. ​ຫຼັກ​ສູດ​ສອນການຂັບ​ລົດສີ່​ລໍ້ 4wd Bush
​III. ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄົນ​ຂັບ - ມີ​ໃຫ້ເລືອກ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຝຶກ​ຢູ່ສະຖານ​ທີ່​ຈິງ ​ຫຼື ​ສະ​ຖານທີ່​ຈໍາລອງ
​VI. ການ​ຝຶກ​ສອນ​ການ​ຂີ່ລົດ​ຈັກສໍາ​ລັບພະນັກ​ງານ​ເຜີຍ​ແຜ່​ ​ແລະ ປະຊາສຳພັນ
V. ຫຼັກ​ສູດ​ການ​ສ້ອມແປງລົດ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ

ຕາຕາລາງການຮຽນ

ວັນຮຽນ. ວັນອັງຄານ-ວັນສຸກ
ເວລາ:   10 - 12 ມ
        13 - 15 ມ
        15 - 19 ມ

ວັນເສົາ - ວັນອາທິດເວລາ:
        08 - 12 ມ
        13 - 17 ມ

ລະດັບຮຽນ: ບໍາລຸງ 01 ເດືອນ ບໍາລຸງ 02 ອາທິດ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່
   
/
1​. Industry and Driving Development Center of Corn Inc ມີ​ຫຼັກສູດກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂັບ​ລົດ​ໃນ​ເສັ້ນທາງ​ກັນດານ(4x4 off-road) ​ແລະ​ ການ​ຝຶກ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຫນັກ​ ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດໃນ ​ສ​ປ​ປ ​ລາວ.ໃນຕະ​ຫຼາດ​ທຸກມື້​ນີ້​.
2​. ຫຼັກ​ສູດ​ສອນການຂັບ​ລົດສີ່​ລໍ້ 4wd Bush
3​. ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມຄົນ​ຂັບ - ເລືອກ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຝຶກ​ຢູ່ສະຖານ​ທີ່​ຈິງ ​ຫຼື ​ສະ​ຖານທີ່​ຈໍາລອງ
4​. ການ​ຝຶກ​ສອນ​ການ​ຂີ່ລົດ​ຈັກສໍາ​ລັບພະນັກ​ງານ​ເຜີຍ​ແຜ່​ ​ແລະ ປະຊາສຳພັນ5​. ການ​ສ້ອມແປງລົດ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ

Copyright ® 2005 Corn Inc Group Co., Ltd. All rights reserved.Thanks, you are visitor no.Office: KM 4,Ban Donepamai , Sinak  District, Lao P.D.R
E-mail Address: cornincorp@hotmail.comTel/Fax: (856-021) 480 912, 485021, 020 22224020